top of page

PARTICIPAÇÕES

Miaral #00. 2007.

Camiño di Rato #03. 2009.

Camiño di Rato #04. 2010.

Camiño di Rato #04 ½. 2011.

Camiño di Rato #06 ½. 2013.

Camiño di Rato #07 ½. 2013.

Camiño di Rato #08 ½. 2015.

Cartografias do Inconsciente, 2018.

Camiño di Rato #10 ½. 2018

bottom of page